Hlavná stránka NovinkyOznamyAktivityPríbehy pre potešeniePísmo a KatechizmusKontaktujte násO farnostiArchívOdkazy Napíšte nám
Táto stránka bola načítaná 432496 krát 

O farnosti

História | Pastorácia | Dekanát | Klerici | Ekonomická rada | Sv. omše v okolí

ciara

Vyjadrenia Rímskokatolíckej Cirkvi ku kauze
"Exkomunikácia Juraja Valúška"
a ostatným exkomunikáciám

1. apríla 2010 vydali štyria členovia Societas Sancti Basili Magni (SBM, Spoločenstvo svätého Bazila Veľkého) oznámenie o exkomunikácii nášho p. kaplána Juraja Valúška (viď príloha).

Následne sa v noci z 8. na 9. apríla objavili na nástenke pred kostolom a po celej Šali plagátiky, osočujúce p. kaplána a oznamujúce jeho údajnú exkomunikáciu.

Členovia SBM do dnešného dátumu (12.4.2010) neplatne a neoprávnene exkomunikovali na Slovensku vyše 310 cirkevných predstavených (z toho 18 biskupov, 171 teológov a 111 rehoľných predstavených).

Dňa 18.12.2009 boli štyria členovia SBM riadne exkomunikovaní arcibiskupmi trnavskej a bratislavskej arcidiecézy, a teda suspenzovaní z akejkoľvek kňazskej služby.

O Spoločenstve svätého Bazila Veľkého

Spoločenstvo SBM založili dňa 26.12.2009 bez dovolenia Cirkvi traja kňazi (Martin Chlebek, Martin Jarabica, Stanislav Cigánek) a jeden diakon (Peter Mazúr).

Títo kňazi (ešte pred založením SBM) dňa 12.12.2009 vyzvali všetkých katolíckych biskupov Slovenska, aby vyznali vieru podľa nimi stanoveného vierovyznania s ultimátom, že ak dané vyznanie neurobia, budú z Rímskokatolíckej Cirkvi exkomunikovaní.

25.12.2009 vyhlásili exkomunikáciu všetkých diecéznych a pomocných biskupov na Slovensku. Tento úkon urobili neoprávnene, nakoľko oni sami boli v tej dobe už exkomunikovaní a právomoc k exkomunikácii majú len biskupi.

Stanovisko a vyjadrenie Rímskokatolíckej Cirkvi

18.12.2009 zverejnili bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a trnavský arcibiskup Róbert Bezák cirkevný trest exkomunikácie pre všetkých členov SBM.

V nasledujúcich prílohách si môžete prečítať vyjadrenia cirkevných predstavených na Slovensku k tejto spoločnosti a jej takzvaným "exkomunikáciám":

Vyjadrenie bratislavského arcibiskupa, Mons. Stanislava Zvolenského
Vyjadrenie trnavského arcibiskupa, Mons. Róberta Bezáka
Vyjadrenie katolíckych biskupov Slovenska
Vyjadrenie dekanov slovenských teologických fakúlt
Vyjadrenie konferencie vyšších rehoľných predstavených
Vyjadrenie slovenskej spoločnosti kanonického práva

Komunikácia Juraja Valúška so spoločnosťou SBM

P. kaplán Juraj Valúšek sa viackrát pokúšal so spoločnosťou SBM komunikovať, aby im pomohol navrátiť sa na správnu cestu. Ich odpoveďou bola najprv výzva na vyznanie viery, následne už len oznam o jeho "exkomunikácii". Pridávame sem originálne listy, ktoré si medzi sebou posielali:

1. list Juraja Valúška (4.1.2010)
2. list Juraja Valúška (5.2.2010)
3. list Juraja Valúška (16.2.2010)
List od baziliánov: Výzva k vyznaniu viery (24.3.)
4. list Juraja Valúška (28.3.2010)
List od baziliánov: Oznam o exkomunikácii (1.4.)

ciara