Pietro Filippi detail obrazu Svätá rodina

Späť na úvodnú stránku ruže

  Radostný ruženec
 1. ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala
 2. ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila
 3. ktorého si, Panna, v Betleheme porodila
 4. ktorého si, Panna, v chráme obetovala
 5. ktorého si, Panna, v chráme našla


 6. Ruženec svetla
 7. ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie
 8. ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru
 9. ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie
 10. ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia
 11. ktorý pri poslednej večeri ustanovil Sviatosť Oltárnu


 12. Bolestný ruženec
 13. ktorý sa pre nás krvou potil
 14. ktorý bol pre nás bičovaný
 15. ktorý bol pre nás tŕním korunovaný
 16. ktorý pre nás kríž niesol
 17. ktorý bol pre nás ukrižovaný


 18. Slávnostný ruženec
 19. ktorý slávne z mŕtvych vstal
 20. ktorý slávne na nebesia vstúpil
 21. ktorý nám Ducha Svätého zoslal
 22. ktorý ťa, Panna, do neba vzal
 23. ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval


Ako sa modliť svätý ruženec


Ako sa modliť ruženecVerím v Boha

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.


Otče náš

Otče náš, ktorý si na nebesiach posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia ale zbav nás zlého.


Zdravas Mária

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Chvála najsvätejšej trojice

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.


Ó, Ježišu

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.