Pietro Filippi detail obrazu Svätá rodina
Ako sa modliť ruženec
Chápanie katolíckej úcty k Panne Márii
O Ružencových bratstvách na stránkach
                   Dominikánskeho mariánskeho centra

  Radostný ruženec
 1. ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala
 2. ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila
 3. ktorého si, Panna, v Betleheme porodila
 4. ktorého si, Panna, v chráme obetovala
 5. ktorého si, Panna, v chráme našla

 6. Ruženec svetla
 7. ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie
 8. ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru
 9. ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie
 10. ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia
 11. ktorý pri poslednej večeri ustanovil Sviatosť Oltárnu

 12. Bolestný ruženec
 13. ktorý sa pre nás krvou potil
 14. ktorý bol pre nás bičovaný
 15. ktorý bol pre nás tŕním korunovaný
 16. ktorý pre nás kríž niesol
 17. ktorý bol pre nás ukrižovaný

 18. Slávnostný ruženec
 19. ktorý slávne z mŕtvych vstal
 20. ktorý slávne na nebesia vstúpil
 21. ktorý nám Ducha Svätého zoslal
 22. ktorý ťa, Panna, do neba vzal
 23. ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval